Assertiviteitstraining (en meer)
Deze assertiviteitstraining geven we al sinds 2003, dat betekent dus heel veel jaren ervaring en ontwikkeling. Vele 100en hebben hem inmiddels gevolgd.

Ruimte innemen en doen wat je belangrijk vindt, de ander vertellen waar het op staat, 'nee'-zeggen, krijgen wat je wilt: het is maar weinigen gegund dat ze dat zomaar kunnen. Niet naar collega's, niet naar de partner.

Gelukkig kun je dit leren. Het eenvoudigst doe je dat in een groep, samen met anderen die met gelijksoortige problemen worstelen. In onze assertiviteitstraining, een persoonlijk ontwikkeltraject in een groep.

Voor wie

De assertiviteitstraining is ontwikkeld voor diegenen die moeite hebben zich op hun werk en/of in relaties assertief te uiten of grenzen te stellen, of die zich in hun gedrag afhankelijk opstellen. Hij is ook geschikt voor diegenen die subassertief en té assertief gedrag afwisselen.

Het is tevens een brede, gelaagde training op het vlak van persoonlijke groei en ontwikkeling, geschikt voor iedereen die meer over zichzelf in relatie tot anderen wil leren.

Na afloop

Na afloop heb je meer zicht op je eigen gedrag en dat van anderen, ben je sociaal vaardiger, en beter in staat de eigen grenzen te bewaken.

Je gaat zorgvuldiger om met emoties en treedt lastige situaties zelfbewuster tegemoet. Je communicatie is opener en je bent sterker en persoonlijker in de omgang.

Je weet beter hoe je in elkaar steekt, waar je vandaan komt, en hoe het bij jou werkt: wie ben ik nou? moed idee

Wat leer je zoal in de training?

Het is een doe-training op HBO/HBO+ niveau gericht op het aanleren van ander gedrag, in het bijzonder de vaardigheid om op verschillende niveaus, zowel persoonlijk als in werk, beter contact te maken met jezelf en anderen, en daarbij duidelijker te krijgen wat je denkt en voelt.

Concreet leer je:
- Niet weglopen maar erbij blijven
- Je omgang met anderen verbeteren en verdiepen
- Op een stevige manier kwetsbaar zijn
- Beter je grenzen bewaken en nee zeggen
- Leren hoe je overkomt en wat je gedrag teweeg brengt
- Makkelijker omgaan met eigen en andermans emoties
- Opener zijn en jezelf op een ontspannen manier uiten
- Je niet laten overspoelen door omstandigheden
- Eventuele boosheid en agressie omvormen
- Je mening geven, ook aan leidinggevenden
- Makkelijker omgaan met conflicten en kritiek
- Makkelijker omgaan met afwijzing en angst
- Makkelijker feedback geven

Je leert hoe je in elkaar steekt en wat de interne hobbels zijn achter je gedrag. Je krijgt duidelijker wat je wilt in het leven en hoe je dat vertaalt naar gedrag.

Hoe zit de training in elkaar?

Het is een stevige training met meerdere lagen waarbij de aanpak én persoonlijk én groepsgericht is.

Het zwaartepunt ligt bij een set oefeningen met thema's die voor iedereen herkenbaar zijn zoals contact maken, veiligheid creëren, ruimte innemen, kritiek en waardering geven en ontvangen, feedback geven, omgaan met machtsverschillen, grenzen stellen, 'nee'-zeggen, emoties voelen en verwoorden, jezelf onthullen.

Deze oefeningen, in feite aanleren van nieuw gedrag en anders leren kijken naar jezelf, werken we vooral door middels rollenspel. Daarnaast gebruiken we groepswerk, praten, counseling en huiswerk. Een onderdeel van de training wordt op locatie gegeven. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de theorie achter de praktijk.

Leren in een groepstraining doe je anders dan in een traject een-op-een. In een groep leer je vooral veel van en door elkaar. Je ervaart direct hoe anderen op je reageren en ziet de gevolgen van je gedrag. Theorie is belangrijk maar ervaring en inzicht zijn dat nog meer.

Praktische informatie

In het voorafgaande intakegesprek bekijken we of de training aansluit bij je problematiek en of je eventueel extra begeleiding nodig hebt.

Een groep telt 8 of 9 deelnemers. Dit garandeert dat we elke deelnemer op persoonlijk niveau kunnen begeleiden. Trainers zijn Peter Spelbos en Conny Heuvelman, beiden therapeut-trainer-coach. Twee onderdelen worden begeleid door externe coaches, experts op hun eigen vakgebied.

Na afloop krijg je twee maanden ondersteuning middels een emailprogramma waardoor je het geleerde beter vasthoudt én verder ontwikkelt. Ook krijg je als je dit wilt in een persoonlijk gesprek advies over wat de trainers denken dat voor jou een goede vervolgstap zou zijn.

Wij werken op een persoonlijke manier en met veel betrokkenheid. Deze manier van werken vinden we prettig en verwachten we ook van de deelnemers.

Extra Coaching

Tijdens de training kun je altijd terugvallen op de trainers indien je dat nodig acht. Als je dit niet genoeg vindt kun je ook extra coaching tussen de trainingsdagen afspreken.

Dat houdt in dat je dan vijfmaal een korte sessie een op een live of via skype met de trainer hebt. Daarin spreek je door waar je tegenaan loopt en krijg je advies en coaching.

Opdrachtgevers oa:

Kijk hier voor meer opdrachtgevers.

De training

Doel: assertiever handelen, ruimte innemen, begrenzen, jezelf zijn. Geschikt voor personen die teveel of te weinig assertief handelen.

Een persoonlijk ontwikkeltraject in een groep. Uitermate geschikt als vervolg op of naast begeleiding 1 op 1 rondom bijvoorbeeld relaties, werk of leven.

Duur: 7 dagen.
Deelnemers: max 9.

[Opgeven]

Tarieven

Extra coaching

Data

Folder

[Cursus Assertiviteit.pdf]

Over de assertiviteitstraining

[Interview]

Vaak gestelde vragen

[Vragen]

Testimonials

[Testimonials]

Interviews met deelnemers

[Interviews]

Interview met Eddy

Een burnout maakt een hoop los

Eddy (45). "Ik moest leren 'assertief te connecten', zoals dat heet. Dat betekent: vanuit je gevoel duidelijk maken wat je wel en niet wilt. Tijdens de assertiviteitstraining zit je vijf dagen met acht anderen bij elkaar. Iedereen met zijn eigen verhaal.

[Lees verder]

Interview met Daisy

Je hoeft niet alles zelf te doen

Daisy (25). "De sfeer op mijn werk is goed, maar er wordt heel hard gewerkt. Per week deed ik thuis gemakkelijk tien uur extra. En in de vakantie bleef ik mijn mail checken." In een gesprek kreeg Daisy (25) te horen 'dat ze niet meer zo energiek was als eerst.'

[Lees verder]

Interview met Hugo

De diepte in, anders kom je niet verder

Hugo (37) is er goed in om net te doen alsof alles lekker gaat. Hij heeft een vlotte babbel, doet het prima als salesmanager. Maar eigenlijk is hij heel erg onzeker. Hugo besloot 'de dingen eens serieus aan te pakken.'

[Lees verder]

Interview met Sofie

Dat zenuwachtige gedoe van mezelf

Sofie (33). Veel mensen denken bij het woord 'assertiviteits-training' aan een cursus 'nee' zeggen. Sofie dacht dat ook. "Een assertiviteitstraining? Ik? Ik kan best 'nee' zeggen", dacht ze nog.

[Lees verder]

Interview met Jolijn

Assertiviteit geeft enorme kracht

Beter voor jezelf leren opkomen. Dat was voor Jolijn (55) dé reden om een assertiviteitstraining te volgen. Ze is uitgesproken enthousiast over het effect ervan.

[Lees verder]

Interview met Jiska jiska

Ik blijk invoelender te zijn dan ik dacht

Jiska (38) liep tegen problemen op in de interactie met anderen. Vooral op haar werk. ... Na een jaar bij een andere coach deed ze een aantal individuele sessies bij Peter en haakte op zijn advies aan bij de assertiviteitstraining.

[Lees verder]